gloria-tur.com

ՍՊԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 01 Հուլիս 2019թ.

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.1. Սպառողի այս համաձայնագիրը (այսուհետ `Համաձայնագիր) վերաբերում է« gloria-tur.com
»ինտերնետային ռեսուրսի կայքէջին, որը գտնվում է https://gloria-tur.com կայքում:
1.2 Gloria-tur.com ինտերնետային ռեսուրսի կայքը (այսուհետ ՝ Կայք) «Գլորիա2020» ՍՊԸ-ի
սեփականությունն է:
1.3. Սույն Համաձայնագիրը կարգավորում է «gloria-tur.com» ինտերնետային կայքի կառավարման
(այսուհետ `Կայքի կառավարում) և այս կայքի սպառոի միջև փոխհարաբերությունները:
1.4. Կայքի կառավարումը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել, ավելացնել կամ ջնջել
սույն Համաձայնագրի դրույթները ՝ առանց տեղեկացնելու սպառողին:
1.5. Սպառողի կողմից կայքի շարունակական օգտագործումը նշանակում է համաձայնագրի ընդունում և
սույն համաձայնագրում կատարված փոփոխություններ:
1.6. Սպառողը անձամբ պատասխանատու է սույն համաձայնագիրը ստուգելու՝ դրանում փոփոխություններ
կատարելու համար:
2. Տերմինների սահմանումներ
2.1. Հետևյալ պայմաններն ունեն հետևյալ իմաստները սույն Համաձայնագրի նպատակների համար.
2.1.1 «Գլորիա-տուր» `www.gloria-tur.com տիրույթի անունով տեղակայված ինտերնետային ռեսուրս,
որը գործում է ինտերնետային ռեսուրսի և հարակից ծառայությունների միջոցով:
2.1.2. Ինտերնետ ռեսուրս. Կայք, որը պարունակում է տեղեկատվություն ապրանքի մասին, վաճառողը, որը
թույլ է տալիս Ձեզ ընտրել, պատվիրել և (կամ) գնել ապրանքները:
2.1.3. Ինտերնետային ռեսուրսի կայքի կառավարում. Լիազորված աշխատակիցներն են ղեկավարում կայքը
և գործում են «Գլորիա2020» ՍՊԸ-ի անունից:
2.1.4. Ինտերնետային ռեսուրսի կայքի սպառողը (այսուհետ `Սպառող) այն անձն է, ով կայք մուտք ունի
ինտերնետի միջոցով և օգտագործում է կայքը:
2.1.5. Ինտերնետային ռեսուրսի կայքի բովանդակությունը (այսուհետ `բովանդակություն) — մտավոր
գործունեության պաշտպանված արդյունքները, դրանց անունները, նախաբանները, ծանոթագրությունները,
հոդվածները, նկարազարդումները, շապիկները, երաժշտական ​​աշխատանքները տեքստերով կամ, առանց
գրաֆիկական, տեքստային, լուսանկարչական, ածանցյալ, կոմպոզիտային և այլ ստեղծագործությունների
հետ, սպառողի միջերեսներ, տեսողական ինտերֆեյսներ, ապրանքային նշանների անուններ, լոգոտիպեր,
համակարգչային ծրագրեր, տվյալների բազաներ, ինչպես նաև դիզայնի, կառուցվածքի, ընտրության,
համակարգման, արտաքին տեսքի, ընդհանուր բովանդակության և ձևի ձևավորում, մուտքագրում որը կայքի
և մտավոր սեփականության այլ օբյեկտների մաս է, հավաքական և (կամ) առանձին, ներառված
ինտերնետային ռեսուրսի կայքում:
3. Համաձայնագրի առարկան
3.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է Ինտերնետային ռեսուրսի օգտագործողին տրամադրումը, որն ունի
Ինտերնետում մատուցվող Ապրանքներ և ծառայություններ:

3.1.1. Ինտերնետային ռեսուրսն օգտագործողին տրամադրում է հետևյալ տեսակի ծառայություններ
(ծառայություններ).
• էլեկտրոնային բովանդակության մատչելիություն, գնելու (ներբեռնելու) իրավունք, դիտելու բովանդակությունը.
• ինտերնետ ռեսուրսի որոնման և նավիգացիայի գործիքների հասանելիություն;
• Օգտագործողին հնարավորություն տալով հաղորդագրություններ, մեկնաբանություններ, օգտագործողների
ակնարկներ փակցնելու, ինտերնետ ռեսուրսի պարունակությունը գնահատելու համար;
• Ապրանքների մասին տեղեկություններ և Ապրանքներ ձեռք բերելու մասին տեղեկատվություն. • Ինտերնետային
ռեսուրսի էջերում վաճառված ծառայությունների (ծառայությունների) այլ տեսակներ, ներառյալ վճարովի
ծառայություններ (ծառայություններ):
3.1.2. Սույն Համաձայնագիրը ընդգրկում է ներկայումս ինտերնետային ռեսուրսի բոլոր գործող
(իրականում գործող) ծառայությունները (ծառայությունները), ինչպես նաև ինտերնետային ռեսուրսի
ցանկացած հետագա փոփոխություններ և լրացուցիչ ծառայություններ (ծառայություններ), որոնք
կհայտնվեն ապագայում:
3.2. Սույն Համաձայնագիրը հանրային առաջարկ է: Կայքին մուտք գործելիս սպառողը համարվում է, որ
միացել է սույն Համաձայնագրին:
3.3. Կայքի նյութերի և ծառայությունների օգտագործումը կարգավորվում է գործող օրենսդրությամբ:
4. Մասնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները
4.1. Կայքի կառավարումն իրավունք ունի.
4.1.1. Փոխել կայքի օգտագործման կանոնները, ինչպես նաև փոխել այս կայքի բովանդակությունը:
Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում Համաձայնագրի նոր վարկածը կայքում հրապարակվելուց հետո:
4.1.2. Սահմանափակել Կայքի մուտքը, եթե սպառողը խախտում է սույն Համաձայնագրի պայմանները:
4.1.3. Փոփոխել ծառայությունների մատուցման համար գանձված վճարման չափը
4.1.4. Հավաքել, վերլուծել, օգտագործել, տարածել (ներառյալ վճարովի հիմունքներով) Կայքում
պարունակվող սպառողի մասին տեղեկատվություն, բայց չսահմանափակվելով , Օգտատիրոջ կոնտակտի և
անձնական տվյալների վերաբերյալ տեղեկությունները, տեղեկատվություն կայքում սպառողի
գործողությունների վերաբերյալ և այլն:
4.2. Սպառողը իրավունք ունի.
4.2.1. Մուտք գործել կայք:
4.2.2. Օգտագործել կայքում առկա բոլոր ծառայությունները, ինչպես նաև գնել կայքում առաջարկվող
ցանկացած ապրանք:
4.2.3. Ինտերնետային ռեսուրսի ծառայությունների հետ կապված ցանկացած հարցի վերաբերյալ տալ մանրամասն
տեղեկություն, որոնք զետեղված են «Կոնտակտներ» կայքի բաժնում:
4.2.4. Օգտագործել կայքը բացառապես Համաձայնագրով նախատեսված նպատակներով, կարգով,որը օրենքով չի
արգելվում:
4.3. Կայքի սպառողը համաձայն է.

4.3.1. Կայքի տնօրինության խնդրանքով տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք անմիջականորեն առնչվում
են այս կայքում մատուցվող ծառայությունների հետ:
4.3.2. Կայքն օգտագործելիս հեղինակների և հեղինակային իրավունքի այլ սեփականատերերի գույքային և ոչ
գույքային իրավունքներին համապատասխանեցել:
4.3.3. Մի ձեռնարկեք այնպիսի գործողություններ, որոնք կարող են համարվել որպես խախտում Կայքի բնականոն
գործունեությունը:
4.3.4. Մի տարածեք Կայքը օգտագործելով ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց վերաբերյալ գաղտնի և
օրինական պաշտպանված տեղեկատվություն:
4.3.5. Խուսափեք ցանկացած գործողությունից, որը կարող է հանգեցնել օրենքով պաշտպանված տեղեկատվության
գաղտնիության խախտմանը:
4.3.6. Մի օգտագործեք Կայքը գովազդային տեղեկատվությունը տարածելու համար, բացառությամբ կայքի
կառավարման համաձայնության:
4.3.7. Մի օգտագործեք ինտերնետային ռեսուրսի կայքի ծառայությունները ՝
4.3.7. 1. ապօրինի բովանդակության ներբեռնում, որը խախտում է երրորդ անձանց ցանկացած իրավունք. խթանում
է բռնությունը, դաժանությունը, ատելությունը և (կամ) խտրականությունը ռասայական, ազգային, սեռական,
կրոնական, սոցիալական հիմքերով. պարունակում է ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն և (կամ) վիրավորանքներ ուղղված
հատուկ անձանց, կազմակերպություններին, իշխանություններին:
4.3.7. 2. ապօրինի գործողություններ կատարելու խթաններ, ինչպես նաև օժանդակություն այն անձանց, որոնց
գործողությունները ուղղված են Հայաստանում սահմանափակումների և ուժի մեջ մտած արգելքների խախտմանը:
4.3.7. 3. Անչափահասների իրավունքների խախտումներ և (կամ) նրանց ցանկացած ձևով վնաս պատճառելը:
4.3.7. 4. փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարում:
4.3.7. 5. Ինքներդ ձեզ ներկայացնել որևէ կազմակերպության կամ (կամ) համայնքի մեկ այլ անձի կամ
ներկայացուցիչի `դա անելու համար բավարար իրավունքներ ունենալու համար, ներառյալ այս ինտերնետային
ռեսուրսի աշխատակիցների համար:
4.3.7. 6. ապակողմնորոշիչ ցանկացած Ապրանքի հատկությունների և բնութագրերի վերաբերյալ կայքում
տեղադրված ինտերնետային ռեսուրսի կատալոգից:
4.3.7. 7. Ապրանքների սխալ համեմատություն, ինչպես նաև որոշակի Ապրանքներ օգտագործող անձանց (ոչ)
անձանց նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի ձևավորում կամ այդպիսի անձանց դատապարտում:
4.4. Օգտագործողին արգելվում է.
4.4.1. Օգտագործեք ցանկացած սարքեր, ծրագրեր, ընթացակարգեր, ալգորիթմներ և մեթոդներ, ավտոմատ սարքեր
կամ համարժեք ձեռնարկ ձեռնարկներ `այս ինտերնետային ռեսուրսի կայքի բովանդակությունը մուտք ունենալու,
ձեռք բերելու, պատճենելու կամ հետևելու համար.
4.4.2. Խանգարել կայքի պատշաճ գործունեությունը.
4.4.3. Անորինական եղանակով շրջանցել կայքի նավիգացիոն կառուցվածքը, տեղեկատվությունը, փաստաթղթերը
կամ նյութերը ձեռք բերելու կամ փորձելու ցանկացած միջոցներ, որոնք չեն տրամադրվում սույն կայքի
ծառայություններում.

4.4.4. Չարտոնված մուտք դեպի կայքի գործառույթները, սույն կայքի հետ կապված ցանկացած այլ համակարգ կամ
ցանց, ինչպես նաև կայքում առաջարկվող ցանկացած ծառայություններ. 4.4.4. Խախտել անվտանգության
համակարգը կամ վավերացումը կայքում կամ Կայքին առնչվող ցանկացած ցանցի վրա:
4.4.5. Կատարել հակադարձ որոնում, հետևել կամ փորձել հետևել ցանկացած տեղեկատվություն կայքի ցանկացած
այլ օգտվողի մասին:
4.4.6. Օգտագործել կայքը և դրա բովանդակությունը `Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ արգելված
ցանկացած նպատակով, ինչպես նաև հրահրել ցանկացած ապօրինի գործողություն կամ այլ գործունեություն, որը
խախտում է ինտերնետային ռեսուրսի կամ այլ անձանց իրավունքները:
5. ԻՆՏԵՐՆԵՏԻ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ՎՏԱՆԳԸ
5.1. Կայքում ներառված նյութերն ու բովանդակությունը պատկանում են կայքի կառավարմանը:
5.2. Կայքի բովանդակությունը չի կարող որև է կերպ պատճենվել, հրապարակվել, վերարտադրվել, փոխանցվել կամ
տարածվել, ինչպես նաև տեղադրվել գլոբալ ինտերնետում `առանց կայքի կառավարման նախնական գրավոր
համաձայնության:
5.3. Կայքի բովանդակությունը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանների մասին օրենքի և
մտավոր սեփականության այլ իրավունքներով և մրցակցության անարդար օրենքներով:
5.4. Կայքի որոշ ծառայություններ օգտագործելիս գուցե անհրաժեշտ լինի սպառողի հաշիվ ստեղծել:
5.5: Սպառողը անձամբ պատասխանատու է հաշվի տվյալների գաղտնիության պահպանման համար, ներառյալ
գաղտնաբառը, ինչպես նաև բոլոր բացառիկ գործունեության համար, որոնք իրականացվում են Հաշվի սպառողի
անունից:
5.6. Սպառողը պետք է անհապաղ տեղեկացնի կայքի ղեկավարությանը իր հաշիվը կամ գաղտնաբառը չթույլատրված
օգտագործման կամ անվտանգության համակարգի որևէ այլ խախտման մասին:
5.7. Սույն Համաձայնագիրը կիրառվում է ապրանքի գնման և կայքում մատուցվող ծառայությունների մատուցման
բոլոր լրացուցիչ պայմանների դեպքում:
5.8. Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը չպետք է մեկնաբանվի որպես սույն Համաձայնագրի փոփոխություն:
5.9. Կայքի կառավարումն իրավունք ունի ցանկացած պահի, առանց սպառողի կողմից ծանուցման,
փոփոխություններ կատարել կայքում առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների ցանկում, և (կամ) այդ
ապրանքների նկատմամբ կիրառվող գների վերաբերյալ դրանց վաճառքի և (կամ) ինտերնետային ռեսուրսով
մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ:
5.10. Սույն Համաձայնագր
5.10.1 — 5.10.4 կետերում նշված փաստաթղթերը կարգավորվում են համապատասխան մասում և կիրառվում են
սպառողի կողմից կայքի օգտագործման վրա: Հետևյալ փաստաթղթերը ներառված են սույն Համաձայնագրում.
5.10.1. Գաղտնիության քաղաքականություն;
5.10.2. Հեռակա կարգով ապրանքների վաճառքի պայմանագիր.
5.10.3. Պատվեր տեղադրելու դիմում;
5.10.4. Առաջարկներ և մեկնաբանություններ:

5.11. 5.10 կետում նշված փաստաթղթերից որևէ մեկի սույն Համաձայնագիրը կարող է ենթակա լինել թարմացման:
Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում կայքում հրապարակվելու պահից:
6. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
6.1.Ցանկացած կորուստներ, որոնք օգտագործողը կարող է կրել սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթի դիտավորյալ
կամ անխոհեմ խախտման դեպքում, ինչպես նաև մեկ այլ օգտվողի չթույլատրված մուտքի պատճառով, չեն
փոխհատուցվում կայքի Կառավարության կողմից:
6.2. Կայքի կառավարումը պատասխանատու չէ.
6.2.1. Ձգձգումներ կամ անսարքություններ ֆորսմաժորից բխող գործողություն կատարելու գործընթացում, ինչպես
նաև հեռահաղորդակցության, համակարգչային, էլեկտրական և այլ հարակից համակարգերում անսարքությունների
ցանկացած դեպք:
6.2.2. Փոխանցման համակարգերի, բանկերի, վճարային համակարգերի գործողություններ և դրանց աշխատանքի
հետ կապված հետաձգումների համար:
6.2.3. Կայքի պատշաճ գործունեությունը, եթե սպառողը չունի դրա օգտագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական
միջոցներ, ինչպես նաև պարտավորություն չի կրում սպառողներին այդպիսի միջոցներ տրամադրելու համար:
6.2.4. Կայքում տեղադրված տեղեկատվության բովանդակությունը (բովանդակությունը):
6.3. Սպառողը բացառապես պատասխանատու է Կայքում տեղադրված բովանդակության (տեղեկատվության)
մեկնաբանման և օգտագործման համար:
7. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԽԱՂՏՈՒՄ
7.1. Կայքի կառավարումն իրավունք ունի հրապարակել սույն կայքի սպառողի մասին հավաքագրված ցանկացած
տեղեկատվություն, եթե բացահայտումը անհրաժեշտ է կայքի չարաշահման վերաբերյալ հետաքննության կամ
բողոքների կապակցությամբ կամ ստեղծել (պարզել) այն սպառողին, որը կարող է խախտել կամ խառնվել կայքի
կառավարման կամ այլ կայքի սպառողների իրավունքներին:
7.2. Կայքի կառավարումն իրավունք ունի սպառողի մասին հրապարակել ցանկացած տեղեկատվություն, որը նա
գտնում է անհրաժեշտ՝ պահպանել գործող օրենսդրության կամ դատական ​​որոշումների դրույթները, ապահովել
սույն Համաձայնագրի պայմաններին համապատասխանությունը, պաշտպանել կազմակերպության անվանումը,
սպառողները:
7.3. Կայքի վարչակազմն իրավունք ունի հրապարակել տեղեկատվություն Օգտատիրոջ մասին, եթե գործող
օրենսդրությունը պահանջում կամ թույլ է տալիս նման բացահայտումներ:
7.4. Կայքի կառավարումն իրավունք ունի դադարեցնել և (կամ) արգելափակել կայքի մուտքը առանց սպառողի
նախնական ծանուցման, եթե սպառողը խախտել է սույն Համաձայնագիրը կամ այլ փաստաթղթերում պարունակվող
կայքի օգտագործման պայմանները, ինչպես նաև կայքի դադարեցման դեպքում, տեխնիկական խնդրի պատճառով:
7,5: Կայքի կառավարումը պատասխանատու չէ սպառողի կամ երրորդ կողմերի համար կայքի մուտքը դադարեցնելու
համար, եթե սպառողը խախտում է սույն Համաձայնագրի որևէ այլ դրույթ, որը պարունակում է կայքի օգտագործման
պայմանները:
8. Վեճերի կարգավորում
8.1. Սույն Համաձայնագրի կողմերի միջև որևէ տարաձայնության կամ վեճի առկայության դեպքում դատարան
դիմելուց առաջ նախապայման է պահանջը (գրավոր առաջարկ `վեճի կամավոր լուծման համար):

8.2. Եթե ​​հնարավոր չէ վեճը լուծել կամավոր հիմունքներով, ապա Կողմերից որևէ մեկը իրավունք ունի դիմել
դատարան `իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար, որոնք նրանց տրված է գործող օրենսդրությամբ:
8.3. Կայքի օգտագործման պայմաններին վերաբերող ցանկացած հայցադիմում պետք է ներկայացվի հայցադիմումի
հիմք հանդիսանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում, բացառությամբ օրենքին համապատասխան պաշտպանված կայքի
նյութերի հեղինակային իրավունքի պաշտպանության: Սույն կետի պայմանների խախտման դեպքում ցանկացած
պահանջ կամ գործողությունների հիմքը կարգավորվում է սահմանափակմամբ:
9. Լրացուցիչ պայմաններ
9.1. Կայքի կառավարումը չի ընդունում Օգտատիրոջ կողմից առաջարկվող հակադարձ առաջարկներ ՝ կապված այս
սպառողի պայմանագրում փոփոխությունների:
9.2. Կայքում տեղադրված սպռողների ակնարկները գաղտնի տեղեկություններ չեն և կարող են օգտագործվել կայքի
կառավարման կողմից առանց սահմանափակումների:
Թարմացվել է 2019 թվականի հուլիսի 01-ին

0