gloria-tur.com

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Պայմանների սահմանում
1.1. Կայքի այցելու — անձ, որը եկել է կայք՝առանց պատվեր տեղադրելու նպատակով:
1.2. Սպառող՝ ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձ (ներառյալ իրավաբանական անձանց նշաններ ունեցող
անձինք), կայքի այցելու, ով ընդունում է սույն կանոնակարգի պայմանները և ցանկանում է պատվերներ տեղադրել
առցանց «gloria-tur» խանութում` իրականացնելով այլ գործողություններ, որոնք արտահայտում են իր
հետաքրքրությունը ինտերնետային խանութի արտադրանքների նկատմամբ (ներառյալ մեկնաբանությունների
տեղադրումը, առցանց խանութի ներկայացուցիչների հետ շփումը հետադարձ կապի և այլգործողությունների
միջոցով):
1.3. Գնորդ – Պատվերը տեղադրող սպառողը՝ «gloria-tur» առցանց խանութում:
1.4. Առցանց խանութ – ինտերնետային կայք, որը գտնվում է այն հասցեում, որտեղ ներկայացված են գնումների
համար առաջարկվող ապրանքները, ինչպես նաև տեղեկություններ են պարունակում առցանց խանութի կողմից
վաճառված ապրանքների վճարման, վաճառքի, առաքման և վերադարձման ժամկետների, ինչպես նաև այլ
տեղեկություններ, որոնք նշանակալի են ապրանքների վաճառքի պայմանագիր կնքելու և կատարելու համար:
1.5. Ապրանքներ — ապրանքներ / ծառայություններ, որոնք առաջարկվում են վաճառքի առցանց խանութում:
1.6. Պատվեր՝պատշաճ կերպով կատարված գնորդի խնդրանքով, գնորդի կողմից նշված հասցեով գնման և առաքման
խնդրանքով / առցանց խանութում ընտրված ապրանքների ձեռք բերման միջոցով:

2. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԱՌԱՐԿԱՆ
2.1. Սպառողի / գնորդի անձնական տվյալները մշակվում են համաձայն «Անհատական ​​տվյալների մասին»
դաշնայինօրենքի `թիվ 152-ФЗ:Հայաստանի Հանրապետության օրենքի………
2.2. Անհատական ​​տվյալների մշակման տակ հասկացվում է ՝ ցանկացած գործողություն (գործողություն) կամ
գործողությունների (գործողություններ) մի շարք, որոնք իրականացվել են ավտոմատացման գործիքների կիրառմամբ
կամ անձնական տվյալներում այդպիսի միջոցների առանց օգտագործման, ներառյալ հավաքագրումը, ձայնագրումը,
համակարգումը, կուտակումը, պահեստավորումը, պարզաբանումը (թարմացումը, փոփոխումը), արդյունահանումը,
օգտագործումը, փոխանցումը (ներառյալ երրորդ անձանց փոխանցումը, չբացառելով միջսահմանային փոխանցումը,
եթե պարտականությունների կատարման ընթացքում ծագել է անհրաժեշտություն), դեպերոնալիզացիա,
արգելափակում, վերացում, ոչնչացում անձնական տվյալների:
2.3. Առցանց խանութը վերամշակում է հետևյալ տեղեկատվությունը այցելուի / սպառողի / գնորդի վերաբերյալ.
• ազգանուն, անուն, հայրանուն;
• կոնտակտային հեռախոսահամար;
• էլ. Փոստի հասցե;
• ծննդյան ամսաթիվը.
• սեռ;
• առաքման հասցե;
• բնակության վայրը.

• բանկային տվյալների / վճարման փաստաթղթերի մանրամասները.
• տեղեկատվություն մատուցված ծառայությունների և (կամ) գնված ապրանքների մասին.
• օգտագործողի IP;
• պատվերի տվյալները:

3. ՍՊԱՌՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ
3.1. Առցանց խանութին անձնական տվյալներ ներկայացնելով ՝ Վեբկայքի այցելուն / սպառողը / գնորդը
համաձայնում են դրանց առցանց մշակմանը, ինչպես նաև հետևյալ նպատակների համար.
• պատվորությունների կատարումն ինտերնետային խանութի կողմից կայքի այցելուի / սպառողի / գնորդի նկատմամբ,
պատվերի կատարման հարցում,
• սպառողի / գնորդի պահանջների վերամշակում,
•ինտերնետ- խանութի աշխատակիցների կողմից ապրանքների և ծառայությունների առցանց խթանում,
• առցանց խանութի օպտիմիզացում,
• էլեկտրոնային և sms հարցումների անցկացում,
• մարկետինգային արշավների արդյունքների մոնիտորինգ,
• հաճախորդների աջակցություն,
• հաճախորդների ապրանքների առաքման կազմակերպում,
• Կայքի այցելուների / սպառողների / գնորդների միջև մրցանակների վիճակահանություն անցկացնելը, կայքի
այցելուի / սպառողի / գնորդի բավարարվածության մոնիտորինգը, ինչպես նաև օնլայն խանութի կողմից մատուցվող
ծառայությունների որակը,
• ձեռք բերված ապրանքների համար վճարման անդորրագիր,
• հարկային և (կամ) ֆինանսական հաշվետվությունների իրականացում ՝ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

4. ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
4.1. Առցանց խանութը իրավունք ունի սպառողի / գնորդի էլեկտրոնային փոստին և բջջային հեռախոսին ուղարկել
տեղեկատվական, ինչպես նաև գովազդային հաղորդագրություններ, իր համաձայնությամբ, որոնք արտահայտվում են
այնպիսի գործողություններ կատարելու միջոցով, որոնք միանշանակ նույնացնելով այս բաժանորդին և թույլ են
տալիս հուսալիորեն հաստատել իր կամքը ՝ հաղորդագրությունը ստանալու համար:
4.2. Սպառողին / գնորդին տեղեկացնող ծառայության հաղորդագրությունները կարգի և դրա մշակման փուլերի
մասին ավտոմատ կերպով ուղարկվում են և չեն կարող մերժվել սպառողի / գնորդի կողմից:

4.3. Այցելուն / սպառողը / գնորդը սույնով համաձայնում են cookie- ների հավաքման, վերլուծության և
օգտագործման, ներառյալ երրորդ անձանց կողմից `վիճակագրություն ստեղծելու և գովազդային
հաղորդագրությունները օպտիմալացնելու համար:
4.4. Առցանց խանութը տեղեկատվություն է ստանում կայքի այցելուի IP հասցեի վերաբերյալ: Այս
տեղեկատվությունը չի օգտագործվում այցելուին հայտնաբերելու համար:
4,5. Առցանց խանութը պատասխանատվություն չի կրում կայքում սպառողի / գնորդի կողմից հրապարակային ձևով
տրամադրված տեղեկատվության համար:
4.6. Առցանց խանութն իրավունք ունի գրանցել հեռախոսային խոսակցություններ սպառողի / գնորդի հետ: Միևնույն
ժամանակ, առցանց խանութը պարտավորվում է ՝ կանխել հեռախոսային խոսակցությունների ընթացքում ստացված
տեղեկատվության չարտոնված մուտքի փորձերը և / կամ այն ​​փոխանցել երրորդ անձանց, որոնք ուղղակիորեն
կապված չեն պատվերի կատարման հետ, համաձայն Արվեստի 4-րդ կետի: «Տեղեկատվության, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության պաշտպանության մասին» դաշնային օրենքի 16-ը:

5. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ​​ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
5.1. Առցանց խանութի կառավարումը ապահովում է անձնական տվյալների պաշտպանությունը հետևյալ
միջոցառումներով.
• քաղաքական տվյալների, հրահանգների և այլ տեղական ակտերի առկայություն անձնական տվյալների մշակման
ժամանակ.
• առցանց խանութի աշխատակիցներին ծանոթացնել անձնական տվյալների օրենսդրության դրույթներին, անձնական
տվյալների մշակման վերաբերյալ քաղաքականությանը, ցուցումներին և տեղական այլ ակտերին.
• աշխատողների իրավունքների սահմանափակում, անձնական տվյալներ մուտք գործելու համար;
• անձնական տվյալների մուտքի կանոնների սահմանումը.
• այն տարածքի մուտքի վերահսկում, որոնցում մշակվում են անձնական տվյալները.
• անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովելու համար կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցների
կիրառումը, անձնական տվյալների մշակման օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության ներքին
հսկողությունը:
5.2. Առցանց խանութի կառավարումը տրամադրում է հետևյալ անվտանգության առանձնահատկությունները.
• աշխատողների անձնական տվյալների մուտքի իրավունքների սահմանափակում;
• անձնական տվյալների մեքենայական կրիչների հաշվառում;
• հակավիրուսային պաշտպանության իրականացում;
• առցանց խանութի պաշտոնատար անձանց (աշխատակիցների) նշանակումը, որոնք պատասխանատու են անձնական
տվյալների անվտանգության ապահովման համար:

6. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
6.1. Առցանց խանութի վարչակազմը պարտավոր է շրջափակել համապատասխան սպառողի / գնորդի հետ կապված
անձնական տվյալները `սպառողին / գնորդին կամ նրա օրինական ներկայացուցչին կամ լիազոր մարմնին` անձնական

տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության համար, ստուգման ժամանակահատվածում կապ
հաստատելու կամ խնդրելու պահից, ոչ ճիշտ անձնական տվյալներ հայտնաբերելու կամ ապօրինի գործողությունների
դեպքում:
6.2. Սպառողը / գնորդն իրավունք ունի հրաժարվել գովազդի և այլ տեղեկությունների ստացումից ՝ առանց մերժման
պատճառները բացատրելու, տեղեկացնելով առցանց խանութին հեռախոսով կամ համապատասխան դիմում
ուղարկելով առցանց խանութի էլ. Հասցեով ՝ ararat.gloria2020@gmail.com

7. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
7.1. Առցանց խանութի ղեկավարությունը իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել այս գաղտնիության
քաղաքականության մեջ `առանց կայքի այցելուի / սպառողի / գնորդի համաձայնության:
7.2. Գաղտնիության քաղաքականության ցանկացած փոփոխություն հրապարակվում է ՝ http://gloria-tur.com
7.3. Կարող եք պարզաբանումներ ստանալ ձեզ հետաքրքրող ձեր անձնական տվյալների մշակման խնդիրների
վերաբերյալ ՝ անձամբ կապվելով կամ այդպիսի դիմում ուղարկելով առցանց խանութի էլ. Փոստի հասցեով ՝
ararat.gloria2020@gmail.com, կամ զանգահարելով:

0